IT valdymas ir priežiūra

Duomenų bazių priežiūra

Pradėdami teikti paslaugą, išanalizuosime ir įvertinsime Jūsų IT infrastruktūrą bei parengsime jos dokumentaciją. Taip pat pateiksime rekomendacijas prižiūrimos duomenų bazių veiklos gerinimui. Suderinę IT priežiūros teikimo principus ir tvarką, prijungsime Jūsų įrangą prie mūsų stebėjimo sistemos.

Siekdami užtikrinti organizacijos poreikius tenkinantį duomenų bazių veikimą, teiksime nenutrūkstamą duomenų bazių priežiūros paslaugą, vykdomą nuotoliniu būdu. Pasirinkus pilną „Oracle“, „Microsoft SQL“ ar „MySQL“ priežiūrą užtikrinsime ne tik duomenų bazių pasiekiamumo (angl. up-time), bet ir iš anksto sutartus greitaveikos (angl. performance) rodiklius (panaudojant esamus organizacijos resursus).

Nuolat stebėsime duomenų bazių veiklos parametrus, tikrinsime įvykių žurnalus, reaguosime į kreipinius ir efektyviai spręsime incidentų valdymą. Taip pat galime teikti konsultacijas duomenų bazių priežiūros klausimais.

Teiksime periodines Jūsų duomenų bazių veiklos ataskaitas, apimančias SLA vykdymą,  kreipinių analizę bei papildomas įžvalgas ir rekomendacijas, galimų rizikų vertinimą.

Atskiru susitarimu galime teikti tokias išplėstines duomenų bazių paslaugas: atnaujinimai (vadinamųjų patch‘ų diegimas), našumo didinimas, antrinių duomenų kopijų saugojimas, duomenų bazės migracija.

Daugiau informacijos suteikti gali:

Mindaugas Maraulas
IT paslaugų valdymo skyriaus vadovas
Mindaugas.Maraulas@bluebridge.lt

Susiję straipsniai

„Blue Bridge“ IT žinių centras

Kodėl svarbus Pentagono sprendimas įsigyti debesijos paslaugų už 10 mlrd. JAV dolerių?

Skaitykite