IT valdymas ir priežiūra

Virtualių darbo vietų sprendimų priežiūra

Pradėdami teikti paslaugą, išanalizuosime ir įvertinsime Jūsų virtualių darbo vietų (toliau – VDI) infrastruktūrą bei parengsime jos dokumentaciją. Taip pat pateiksime rekomendacijas stebimų sistemų veiklos gerinimui. Suderinę VDI sprendimo priežiūros teikimo principus ir tvarką, prijungsime Jūsų įrangą prie mūsų stebėjimo sistemos, kad galėtume stebėti VDI sprendimo veikimą.

Siekdami užtikrinti nuolatinį VDI infrastruktūros veikimą, stebėsime įvykių žurnalą, analizuosime klaidų įrašus, valdysime konfigūracijos parametrus bei diegsime atnaujinimus.

Konsultuosime Jus programinės įrangos eksploatacijos klausimais ir periodiškai atliksime jos konfigūracijos auditą. Tarpininkausime bendraujant su gamintojo atstovais ir seksime garantinių įsipareigojimų vykdymą.

Teiksime periodines Jūsų VDI sprendimo infrastruktūros veiklos ataskaitas, apimančias SLA vykdymą, kreipinių analizę bei papildomas įžvalgas ir rekomendacijas, galimų rizikų vertinimą.

Prižiūrime „VMware Horizon View“ virtualių darbo vietų sprendimą.

Daugiau informacijos suteikti gali:

Mindaugas Maraulas
IT paslaugų valdymo skyriaus vadovas
Mindaugas.Maraulas@bluebridge.lt

Susiję straipsniai

„Blue Bridge“ IT žinių centras

Kodėl svarbus Pentagono sprendimas įsigyti debesijos paslaugų už 10 mlrd. JAV dolerių?

Skaitykite