IT valdymas ir priežiūra

Virtualizacijos platformos priežiūra

Pradėdami teikti paslaugą, išanalizuosime ir įvertinsime Jūsų IT infrastruktūrą bei parengsime jos dokumentaciją. Taip pat pateiksime rekomendacijas virtualizacijos platformos veiklos gerinimui. Suderinę IT priežiūros teikimo principus ir tvarką, prijungsime Jūsų įrangą prie mūsų stebėjimo sistemos.

Tikrinsime Jūsų techninės įrangos būklę, atliksime jos remontą (pagal gamintojo garantinius įsipareigojimus) bei diegsime atnaujinimus. Taip pat stebėsime virtualizacijos platformos parametrus, suplanuosime ir įdiegsime saugos naujinius (pagal gamintojo rekomendacijas), informuosime apie įrangos, licencijų arba tobulinimų poreikį ateityje.

Atliksime susijusius kofigūravimo darbus: pagal Jūsų poreikius sukursime, paleisime naujas ar ištrinsime nebereikalingas virtualias mašinas.

Parengsime platformos tęstinumo planą ir bandomųjų atstatymų metu, imituodami kritinius incidentus, „repetuosime“ pilną platformos atstatymą per įsipareigotą laiką.

Teiksime periodines Jūsų virtualizacijos platformos veiklos ataskaitas, apimančias SLA vykdymą, kreipinių analizę bei papildomas įžvalgas ir rekomendacijas virtualizacijos platformos vystymui (siekiant užtikrinti numatytą prieinamumą), galimų rizikų vertinimą.

Prižiūrime „VMware vSphere“, „Microsoft Hyper-V“, „KVM“ ir „Oracle VM“ virtualizacijos platformas.

Daugiau informacijos suteikti gali:

Mindaugas Maraulas
IT paslaugų valdymo skyriaus vadovas
Mindaugas.Maraulas@bluebridge.lt

Susiję straipsniai