Reikia užtikrinti IT saugumą

Informacijos ir intelektinės nuosavybės apsauga yra labai svarbi išsaugant konkurencinį pranašumą ir reputaciją, todėl pasirūpinti IT sistemų saugumu yra ypač svarbus uždavinys.

Jeigu organizacija nukentėjo per saugos incidentą arba įtaria, kad toks incidentas gali įvykti, reikėtų skirti papildomą dėmesį IT saugai – periodiškai patikrinti, kokie yra sistemų pažeidžiamumai, ir nustatyti, kaip jie gali nulemti informacijos saugumą. Saugumo spragoms ištaisyti gali reikėti tiek techninių sprendimų diegimo, tiek darbo organizavimo ir procedūrų pokyčių. Pasinaudokite šiomis paslaugomis norėdami pagerinti IT sistemų saugumą:

Kiti scenarijai

„Blue Bridge“ IT žinių centras

Kodėl DI tapo įtakingiausia pastarųjų metų technologija?

Skaitykite