Lėtai veikia organizacijos aplikacijos

Organizacijos aplikacijų greitaveika priklauso nuo infrastruktūros ir programinės įrangos specifikos bei naudotojų elgsenos.

Dalis greitaveikos problemų gali būti išspręsta pertvarkant ir optimizuojant IT infrastruktūrą, kitos turėtų būti sprendžiamos modifikuojant ir optimizuojant programinį kodą. Pertvarkant IT infrastruktūrą reikėtų atlikti tinklo, kietųjų diskų ir serverių analizę, nustatyti, kuri dalis labiausia lemia organizacijos aplikacijų greitaveiką ir parengti priemones greitaveikos optimizavimui.
Pasinaudokite šiomis paslaugomis spręsdami greitaveikos problemą:

Kiti scenarijai

„Blue Bridge“ IT žinių centras

„Office 365“ platforma „SharePoint Online“: nuo paprasto įrankio iki veiklai svarbios sistemos

Skaitykite