Paseno naudojama įranga

Įranga, naudojama IT paslaugoms teikti, po tam tikro eksploatacijos periodo nebeatitinka šiandienos reikalavimų, neekonomiškai naudoja elektros energiją, praranda gamintojo garantijas.

Organizacijai nusprendus atnaujinti IT ūkį, reikėtų įvertinti dabartinę jo būseną, suplanuoti įrangos, licencinio ūkio ir garantijų atnaujinimą, parengti diegimo planą ir įdiegti sprendimą. IT ūkio atnaujinimo periodas yra puiki proga peržiūrėti IT vystymo strategiją ir įvertinti naujus paslaugų teikimo modelius, pvz., debesų kompiuteriją, IT priežiūros paslaugą, serverių konsolidavimą ir t. t. Šiems uždaviniams įgyvendinti galėtumėte pasinaudoti šiomis paslaugomis:

Kiti scenarijai

„Blue Bridge“ IT žinių centras

„Office 365“ platforma „SharePoint Online“: nuo paprasto įrankio iki veiklai svarbios sistemos

Skaitykite