Paslaugos

IT priežiūroje naudojamos saugumo priemonės

IT specialistas, atliekantis kliento IT infrastruktūros įrenginių administravimą, naudoja „Blue Bridge“ grupei priklausantį kompiuterį, kuris turi šias apsaugos priemonės:

  • Kompiuterio disko šifravimas. IT specialistų kompiuterių kieti diskai yra užšifruoti siekiant užtikrinti kompiuterių turinio apsaugą esant kompiuterio praradimui.
  • Prisijungimas prie kompiuterio. IT specialistui suteikiamas unikalūs prisijungimo prie „Blue Bridge“ grupės resursų vardas ir slaptažodis, kurių pagalba prisijungiama prie kompiuterio. Darbuotojai privalo saugoti suteiktus prisijungimo duomenis ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims.
  • Kompiuterio apsauga nuo kenksmingų programų. Kompiuteryje įdiegta antivirusinė programinė įranga, kuri valdoma centralizuotai ir yra automatiškai reguliariai atnaujinama. Visuose kompiuteriuose yra atliekamas periodinis skenavimas nuo kenksmingų programų.
  • Kompiuterio operacinės sistemos saugumo užtikrinimas. Kompiuterių operacinėse sistemose  ne rečiau kaip kartą per savaitę diegiami gamintojo rekomenduojami atnaujinimai.
  • Prisijungimas prie kliento kompiuterių nuotoliniu būdu. Atliekamas specializuotos programinės įrangos pagalba, kurioje realizuota dviejų lygių autentifikacija, siekiant, kad tik patvirtinti IT specialistai galėtų atlikti prisijungimą prie kompiuterio. Prisijungimas prie kliento kompiuterio ekrano nuotoliniu būdu galimas tik su galutinio vartotojo patvirtinimu. Visi prisijungimai ir jų trukmės yra fiksuojamos specializuotoje programinėje įrangoje. Prisijungimo prie kliento kompiuterio kanalas yra šifruojamas specializuotos programinės įrangos pagalba.
  • Prisijungimas prie kliento tarnybinės stoties (angl., server) nuotoliniu būdu. Atliekamas specializuotos programinės įrangos pagalba, kurioje realizuota dviejų lygių autentifikacija, siekiant, kad tik patvirtinti IT specialistai galėtų atlikti prisijungimą prie tarnybinės stoties. Visi prisijungimai ir jų trukmės yra fiksuojamos specializuotoje programinėje įrangoje. Prisijungimo prie tarnybinės stoties kanalas yra šifruojamas specializuotos programinės įrangos pagalba.
  • Prisijungimas prie kliento IT infrastruktūros. Prisijungimas prie kliento IT infrastruktūros atliekamas kliento pateiktomis ir su juo suderintomis priemonėmis.

 

Prisijungimų į klientų IT infrastruktūrą/sistemas slaptažodžių valdymas. Naudojamas specializuotas centralizuotas sprendimas, kuriame realizuotas dviejų lygių autentifikavimo mechanizmas, siekiant, kad tik turintys atitinkamus įgaliojimus IT specialistai galėtų prieiti prie slaptažodžių, kurie skirti prisijungimui prie kliento IT infrastruktūros/sistemų. Prisijungus administratorių atliekamų veiksmų informacija fiksuojama žurnaluose.

IT infrastruktūros administravimo poreikių apskaita. Visi poreikiai administruoti klientų IT infrastruktūrą, bei atlikti administravimo veiksmai yra fiksuojami centralizuotoje specializuotoje sistemoje. Prieiga prie šios sistemos suteikiama kliento darbuotojams bei IT specialistams. Prisijungimas prie šios sistemos yra apsaugotas slaptažodžiu.

Vartotojų paskyrų administravimas. Atliekamas pagal kliento užregistruotus poreikius, administravimo darbus atlieka IT specialistai, turintys atitinkamą kompetenciją bei suteiktas prieigos teises prie kliento IT infrastruktūros.