Produktai

Turto valdymo sistema

Turto priežiūros ir valdymo sprendimai (Computerized Maintenance Management System, CMMS) palengvina įvairaus turto - įrenginių, patalpų, transporto prieminių - priežiūros vadybą, leidžia realiu laiku matyti įvairių turto vienetų būseną bei tokiu būdu užkirsti kelią žmogiškosioms klaidoms, įrangos gedimams ir kitoms nenumatytoms aplinkybėms, kurios iškyla dėl netinkamos turto priežiūros.

Daugiau

Pagrindinės turto valdymo sistemos funkcijos:

  • Fizinio turto (patalpų, įrenginių, transporto priemonių) priežiūros procesų valdymas;
  • Priežiūros darbų (užduočių vykdymo) organizavimas ir automatizavimas;
  • Turto informacijos apdorojimas, analizė ir duomenimis grįstų veiklos sprendimų įgalinimas.
„Blue Bridge“ IT žinių centras

Phishing atakos: kabliukas, ant kurio „užkimba“ daugelis organizacijų

Skaitykite