Saugi nuotolinė darbo vieta
IT infrastruktūros priežiūra
Debesų kompiuterija
DevOps paslaugos
Fizinė įranga
Infrastruktūros valdymas
Duomenų valdymo sprendimai ir paslaugos
Duomenų perdavimo įranga
Kibernetinis saugumas
Partnerių debesų kompiuterija
Bendradarbiavimo sprendimai
Techninės įrangos tiekimas ir aptarnavimas
„Microsoft Sharepoint“ sprendimai
„CargoRail“ sprendimas
Paslaugų apskaitos sprendimas
Saugi nuotolinė darbo vieta
Partnerių debesų kompiuterija Apie paslaugas plačiau
„CargoRail“ sprendimas
Paslaugų apskaitos sprendimas
icon

„CargoRail“ sprendimas

„CargoRail“ sprendimas sukurtas paprastesniam ir tikslesniam darbui geležinkelio stotyje, privažiuojamuose keliuose ir vykdant krovinių vežimą geležinkeliu tarp stočių. „CargoRail“ – tai vientisa sistema, leidžianti supaprastinti darbo procesą, išvengti klaidų ir taupyti laiką, skirtą informacijos perdavimui tarp skirtingų proceso dalyvių.

Pagrindinės naudos gaunamus naudojantis „CargoRail“
  • Efektyvumas. Visi veiklos procesai (vagonų manevravimas, traukinių formavimas, važtos dokumentų paruošimas, muitinės procedūrų inicijavimas) sukonfigūruoti pagal organizacijos poreikius. Integruojanti sistema suteikia galimybę dirbti iš bet kurios darbo vietos, o automatizuoti veiklos žingsniai sumažinta žmogiškųjų klaidų tikimybę.
  • Lankstumas. Sistemos naudotojai atlieka veiksmus sistemoje ir registruoja reikiamus duomenis. Naudojantis registruotais duomenimis suformuojami visi reikiami dokumentai (nuo važtaraščių iki žurnalų) bei išsiunčiami automatiniai pranešimai – ir plačiosios vėžės (SMGS), ir siaurosios vėžės (TAF-TSI) standartu. Jei keičiasi integraciniai standartai ar dokumentai, veiksmai lieka tie patys, pakeičiama tik dokumentų ar pranešimų forma.
  • Inovatyvumas. Sistemos technologinė architektūra orientuota į įvykių nustatymą ir išsiuntimą. Sistema taip pat gali integruotis su mobiliaisiais, daiktų interneto įrenginiais, beveik realiu laiku perduoti duomenis analitikos sprendimams.

„CargoRail“ veiksmus galima atlikti tik nustatytu eiliškumu, kurį galime keisti pagal kliento poreikius. Pavyzdžiui, veiksmai, atliekami su vagonais, gali priklausyti nuo vagono tipo, stoties, kurioje aptarnaujamas vagonas, ar kitų vagono duomenų.

Duomenis į sistemą reikia įvesti tik vieną kartą ir ateityje jie bus naudojami kituose proceso etapuose. Pavyzdžiui, atliekant vagono pakrovos veiksmą, nurodomas krovinys ir krovinio masė, o formuojant važtaraštį šie duomenys yra atvaizduojami automatiškai.

Pasirinktai vagonų grupei galima pritaikyti masinį veiksmą arba duomenis nurodyti tik vieną kartą visai grupei.

Visi sistemos naudotojai mato tuos pačius duomenis ir naudojasi tuo pačiu funkcionalumu.

Visa veiksmui reikalinga informacija pateikiama viename lange.

Visi veiksmai atliekami pasitelkiant vieną iš trijų modulių – kliento, manevruotojo arba vežėjo.

„CargoRail“ moduliai – išskirti tik tie veiksmai, kurių reikia funkcijoms atilikti
  • Kliento modulis įgalina klientą pildyti vagonų pakrovą ir iškrovą, sekti visą krovinio gabenimo procesą.
  • Manevruotojo modulis apima kliento modulį ir leidžia atlikti visus veiksmus su vagonais stotyje bei privažiuojamuose keliuose.
  • Vežėjo modulis apima kliento ir manevruotojo modulius bei leidžia suformuoti ir išformuoti traukinius, fiksuoti traukinių judėjimą, keistis informacija su kitais vežėjais ir infrastruktūros valdytoju.
  • Šiuo metu vystomas naujas funkcionalumas, skirtas „CargoRail“ integracijai su uosto, muitinės ir kitomis geležinkelių verslui svarbiomis sistemomis bei paslaugų apskaita.

Kreipkitės dėl pasiūlymo

Jolanta Skeivelienė
Geležinkelių industrijų skyriaus vadovė

Vardas

El. pašto adresas

Įmonė

Telefonas

Žinutė

Pažymėkite sutikimą, kad užklausa mus pasiektų

Ačiū, jūsų žinutė išsiųsta. Gražios dienos!
Parašykite mums

Vardas

El. pašto adresas

Įmonė

Telefonas

Žinutė


Ačiū, jūsų žinutė išsiųsta. Gražios dienos!