Saugi nuotolinė darbo vietaNauja!
IT valdymas ir priežiūra
„Blue Bridge“ debesų kompiuterija
DevOps paslaugosNauja!
Serveriai ir duomenų saugyklos
Infrastruktūros valdymas
Duomenų valdymo sprendimai ir paslaugosNauja!
Duomenų perdavimo įranga
Kibernetinis saugumas
Partnerių debesų kompiuterija
Bendradarbiavimo sprendimai
Techninės įrangos tiekimas ir aptarnavimas
„Microsoft Sharepoint“ sprendimai
„CargoRail“ sprendimas
Paslaugų apskaitos sprendimas
Saugi nuotolinė darbo vieta
„CargoRail“ sprendimas
Paslaugų apskaitos sprendimas

Intelektualus planavimas ir analitika – projekto viešinimas

Blue Bridge grupė

2021-02-18

Krovinių gabenimas geležinkeliais leidžia vežti didelius bei sunkius krovinius dideliais atstumais, tačiau tai – viena iš pigiausių pervežimo paslaugų. Geležinkelių sektorius, kuriame geležinkelio įmonės ir infrastruktūros valdytojai suteikia darbą daugiau kaip 1 mln. žmonių, svariai prisideda prie ES ekonomikos. Skaičiuojama, kad per metus Europos geležinkeliais pervežama apie 1,6 mlrd. tonų krovinių ir 9 mlrd. keleivių. Tad geležinkelių transportas šiandien turi lemiamą reikšmę įgyvendinant ES tvaresnio transporto sektoriaus strategiją, gerinant ekonominę bei socialinę sanglaudą ir užtikrinant europiečių susisiekimą valstybėse narėse ir tarp jų. Traukinius taip pat galima laikyti ateities transportu – geležinkeliai gali padėti sparčiau mažinti transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekį. Skaičiuojama, kad geležinkeliams tenka tik 2 proc. viso ES transporto sektoriuje suvartojamo energijos kiekio[1].

Šiuo metu UAB „Blue Bridge Code“ siūlomas „CargoRail“ sprendimas sukurtas paprastesniam bei tikslesniam darbui geležinkelio stotyje, privažiuojamuose keliuose ir vykdant krovinių vežimą geležinkeliu tarp stočių. „CargoRail“ – tai vientisa sistema, leidžianti supaprastinti darbo procesą, išvengti klaidų ir taupyti laiką, skirtą informacijos perdavimui tarp skirtingų proceso dalyvių. Internetu valdoma sistema leidžia dirbti iš bet kurios darbo vietos, o automatinės procedūros sumažina žmogiškų klaidų tikimybę.

Projekto metu bus siekiama sukurti naujus „CargoRail“ sprendimo modulius, skirtus operatyvinės veiklos planavimui bei analitikai. Tokiu būdu siekiama išspręsti šį iššūkį: įprastai planavimas manevravimo ir vežimo geležinkeliais veikloje vykdomas atskirai nuo operacijų vykdymo. Todėl planavimas nėra integrali proceso dalis ir vykdomas tik pradiniame etape, priklausomai nuo įmonės – kas savaitę ar kas dvi. Vėliau šis planas minimaliai koreguojamas rankiniu būdu, siekiant nenutraukti jau vykstančių užduočių ir „nesugadinti“ lokomotyvų judėjimo plano. Sprendžiant šį iššūkį produkte bus panaudotos didžiųjų duomenų analizės galimybės bei kuriami intelektualūs algoritmai, užtikrinant judėjimo planavimą ir perplanavimą. Tai suteiks konkurencinį pranašumą ir naudą klientams mažinant kaštus, didinant aptarnavimo greitį bei paverčiant geležinkelių transportą dar ekologiškesne transporto sritimi. Planuojamas produktas bus iš esmės naujas ir neturintis analogų rinkoje. Naujas sprendimas optimizuos laiką, kurį lokomotyvai išleidžia važinėdami tuščiai (iš vienos stoties į kitą, tam, kad galėtų atlikti užsakymus). Taip bus taupomas ne tik kuras, bet ir mažinamas nusidėvėjimas, taupomas įgulų laikas, tuščių vagonų rida bei mažinamas infrastruktūros nusidėvėjimas. Planavimo modulis mokysis pats iš savęs, taip prisitaikydamas prie klientų poreikių. Be to, nereikalaus specialiųjų žinių, kas sumažins kaštus ir padidins produkto prieinamumą.

Analizės modulis suteiks galimybę analizuoti ne tik bendrus veiklos rodiklius, bet ir procesų veikimą bei planų vykdymą. Taip organizacija galės įgyvendinti procesų pokytį ir stebėti, kaip jis didina ar mažina efektyvumą, ir atitinkamai reaguoti.

[1] Šeštoji geležinkelių transporto rinkos plėtros stebėsenos ataskaita COM/2019/51 final

Projekto pavadinimas – „Intelektualus planavimas ir analitika“
Projekto vykdytojas – Blue Bridge Code, UAB

Projekto vykdymo pradžia – 2020-10-02
Projekto vykdymo pabaiga – 2022-10-01