Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje baigtas tarnybinių stočių su programine įranga viešasis pirkimas

Blue Bridge grupė

2017-03-31

2016 metų rugsėjo mėnesį UAB „Blue Bridge“ pardavė tarnybines stotis su programine įranga Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai pagal Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos projektą Nr. LT/2015/VSF/4.1.1.1 „STGD IT sistemos techninės ir programinės įrangos atnaujnimas“. Pirkimo, kurio vertė siekia daugiau nei 50 tūkst. eurų, metu Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija įsigijo 2 tarnybines stotis su programine įranga.

Pagrindinis šio projekto tikslas – užtikrinti sklandų Supaprastinto tranzito dokumentų (toliau – STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (toliau – STGD) išrašymo ir įteikimo sistemos (toliau – STGD IT sistema) funkcionavimą, ryšių tinklų patikimumą, saugumą ir  tinkamas darbo sąlygas darbuotojams.

Vidaus saugumo fondas