Saugi nuotolinė darbo vietaNauja!
IT valdymas ir priežiūra
„Blue Bridge“ debesų kompiuterija
DevOps paslaugosNauja!
Serveriai ir duomenų saugyklos
Infrastruktūros valdymas
Duomenų valdymo sprendimai ir paslaugosNauja!
Duomenų perdavimo įranga
Kibernetinis saugumas
Partnerių debesų kompiuterija
Bendradarbiavimo sprendimai
Techninės įrangos tiekimas ir aptarnavimas
„Microsoft Sharepoint“ sprendimai
„CargoRail“ sprendimas
Paslaugų apskaitos sprendimas
Saugi nuotolinė darbo vieta
„CargoRail“ sprendimas
Paslaugų apskaitos sprendimas

UAB „Blue Bridge“ pradėjo vykdyti mokslinių tyrimų projektą, kurio metu kurs pažangią IT stebėjimo ir informacijos analizės platformą

Blue Bridge grupė

2020-10-15

UAB „Blue Bridge“ 2020 m. spalio mėnesį pasirašė finansavimo sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūra dėl projekto finansavimo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Eksperimentas“. Projekto metu vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų pagrindu bus sukurta pažangi IT stebėjimo ir informacijos analizės platforma.

Skaitmenizuojant procesus suvaldyti augantį ir vis labiau kompleksišką IT ūkį racionaliais kaštais tampa sudėtinga. Tinkamai veikianti įmonių ir organizacijų IT platforma leidžia ne tik diegti sistemas, optimizuojančias veiklos procesus, bet ir visiškai perduoti valdyti tam tikrus veiklos procesus, taip taupant veiklos kaštus bei užtikrinant veiklos kokybę. Planuojamu įgyvendinti projektu siekiama sukurti automatizuotą stebėjimo ir informacijos analizės sistemą, kuri leistų padidinti IT valdymo automatizavimo lygį ir spręstų kitus rinkoje egzistuojančių IT valdymo bei saugumo sistemų trūkumus. Projekto metu atliekamų tyrimų pagalba bus kuriama platforma, kuri leis skanuoti IT ūkį, aptikti duomenų šaltinius, iš jų rinkti ir apdoroti aktualią informaciją, tame tarpe ir metaduomenis, leis pritaikyti skirtingus analitikos metodus siekiant aptikti anomalijas ar kitus nukrypimus, ir automatizuoti jų suvaldymą.

Projektas vykdomas su partneriu Vytauto Didžiojo universitetu, projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai.
Projekto išlaidos iš dalies finansuojamos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis, projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0056.