BlueBridge

Antikorupcinė Politika

Praėję didelį ir ilgą kelią versle, vertiname sąžiningą konkurenciją, vadovaujamės veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, visuomet renkamės skaidrius santykius su mūsų klientais, partneriais, tiekėjais ir darbuotojais. Mes vengiame interesų konflikto, kuris gali suteršti mūsų vardą ir daryti neigiamą įtaką paslaugų teikimui. Tvirtai pasisakome už skaidrumą ir aukštus veiklos standartus, nes tai vienas iš pagrindinių būdų užtikrinti aukštą įvaizdžio lygį.

Esame tikri, kad vykdoma antikorupcinė programa deda tvirtą pamatą konkurencingumui ilgalaikėje perspektyvoje, padeda užmegzti santykius ir bendradarbiauti su klientais bei pasaulinio lygio partneriais.

Mes: